J100A 尚达移动电源 20000mAh

移动电源 20000mAh.
Type-C 和 Micro-USB 输入.
双口 USB-A 输出.
LED灯显示电量.

SKU: N/A 类别:

J100A 尚达移动电源, 20000mAh, 单口Type-C 和 单口Micro-USB 输入, 双口USB-A 输出

1. 容量: 20000mAh, 74Wh. 额定容量: 11800mAh (5V TYP 2.1A).
2. 输入:
1 × Type-C – 5V / 2A.
1 × Micro-USB – 5V / 2A.
3. 输出:
1 × USB-A 1 – 5V / 2.1A.
1 × USB-A 2 – 5V / 2.1A.
总输出:
USB-A 1 + USB-A 2 = 5V / 2.1A (max).
4. 材质: ABS + PC阻燃外壳 + 锂聚合物电芯.
5. 显示: LED灯显示电量.
6. 尺寸: 138 × 69 × 27mm.
7. 重量: 401g.

浩酷 j100a 尚达移动电源 20000mah 浩酷 j100a 尚达移动电源 20000mah 输出 浩酷 j100a 尚达移动电源 20000mah 显示 浩酷 j100a 尚达移动电源 20000mah 规格说明 浩酷 j100a 尚达移动电源 20000mah 颜色 浩酷 j100a 尚达移动电源 20000mah 充电 浩酷 j100a 尚达移动电源 20000mah 内饰 浩酷 j100a 尚达移动电源 20000mah 包装白色 浩酷 j100a 尚达移动电源 20000mah 包装黑色 浩酷 j100a 尚达移动电源 20000mah 包装

相关产品
最近浏览的产品
滚动至顶部