C103A 腾充双口自带线充电器 EU

C103A 腾充双口自带线充电器, 双USB 5V / 2.1A 输出, 自带线 for Lightning / Micro-USB / Type-C, 5V / 2.1A, 欧规插脚 EU.

$100.00

颜色
This option is required
c103a ltn 白色 白色 Lightning c103a musb 白色 白色 Micro-USB c103a tc 白色 白色 Type-C
插头类型
This option is required
EU
套装
This option is required
内置Lightning线 内置Micro-USB线 内置Type-C线
Clear selection
SKU: N/A 分类: Send Enquiry

C103A 腾充双口自带线充电器, 双USB 5V / 2.1A 输出, 自带线 for Lightning / Micro-USB / Type-C, 5V / 2.1A, 欧规插脚 EU

1. 材质: 阻燃PC+ABS材质.
2. 输出:
USB 1 / 2 – 5V / 2.1A.
自带线 – 5V / 2.1A.
总输出 – 5V / 2.1A.
3. EU插脚.
4. 尺寸: 86*42*27mm. 线长: 1m. 重量: 54g.

内置 for Lightning线

浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 ltn 端口浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 ltn 欧规插脚浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 ltn main浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 ltn 充电浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 ltn 充电线浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 ltn 概览浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 ltn 内部浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 ltn 包装

内置Micro-USB线

浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 musb 端口浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 musb 欧规插脚浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 musb main浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 musb 充电浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 musb 充电线浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 musb 概览浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 musb 内部浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 musb 包装

内置Type-C线

浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 tc 端口浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 tc 欧规插脚浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 tc main浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 tc 充电浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 tc 充电线浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 tc 概览浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 tc 内部浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 tc 包装