C109A 元通单口QC3.0充电器套装 EU

单口USB-A充电器.
支持快速充电协议 for QC3.0 / QC2.0 / FCP / AFC.
欧规插脚EU.
套装配快充线 USB-A to Type-C 或 USB-A to Micro-USB.

SKU: N/A 类别:

C109A 元通单口充电器套装, 单USB-A 18W输出, 欧规插脚EU, 套装配快充线 1m USB-A to Type-C 或 USB-A to Micro-USB

1. 输入: AC100 – 240V, 50 / 60Hz, 0.5A.
2. 输出:
1 × USB-A – 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A – 18W max.
3. 欧规插脚EU.
4. 套装配快充线 1m USB-A to Type-C 或 USB-A to Micro-USB.
5. 材质: 阻燃 PC.
6. 尺寸: 76 × 45 × 24mm.
7. 重量: 单充电器重量 – 33g, 套装重量 – 53g.

单充电器

浩酷 c109a 元通单口充电器 qc3 eu 浩酷 c109a 元通单口充电器 qc3 eu 欧规插脚 浩酷 c109a 元通单口充电器 qc3 eu 外壳 浩酷 c109a 元通单口充电器 qc3 eu 输出 浩酷 c109a 元通单口充电器 qc3 eu 规格说明 浩酷 c109a 元通单口充电器 qc3 eu 包装

套装 USB-A to Micro-USB 充电线

浩酷 c109a 元通单口充电器套装 qc3 eu usb musb 浩酷 c109a 元通单口充电器套装 qc3 eu usb musb 套装 浩酷 c109a 元通单口充电器套装 qc3 eu usb musb 接头 浩酷 c109a 元通单口充电器套装 qc3 eu usb musb 充电线 浩酷 c109a 元通单口充电器套装 qc3 eu usb musb 线 浩酷 c109a 元通单口充电器套装 qc3 eu usb musb 内饰 浩酷 c109a 元通单口充电器套装 qc3 eu usb musb 充电 浩酷 c109a 元通单口充电器套装 qc3 eu usb musb 包装

套装 USB-A to Type-C 充电线

浩酷 c109a 元通单口充电器套装 qc3 eu usb tc 浩酷 c109a 元通单口充电器套装 qc3 eu usb tc 套装 浩酷 c109a 元通单口充电器套装 qc3 eu usb tc 接头 浩酷 c109a 元通单口充电器套装 qc3 eu usb tc 充电线 浩酷 c109a 元通单口充电器套装 qc3 eu usb tc 线 浩酷 c109a 元通单口充电器套装 qc3 eu usb tc 充电 浩酷 c109a 元通单口充电器套装 qc3 eu usb tc 内饰 浩酷 c109a 元通单口充电器套装 qc3 eu usb tc 包装

相关产品
最近浏览的产品
滚动至顶部