C111A 利智双口PD30W+QC3.0充电器套装 EU

单口Type-C 30W 和 单口USB-A 充电器.
支持快速充电协议 for PD30W / PPS / QC3.0 / QC2.0 / FCP / AFC.
欧规插脚EU.
套装带充电数据线 Type-C to Lightning 或 Type-C to Type-C.

SKU: N/A 类别:

C111A 利智双口充电器套装, 单口Type-C 30W 和 单口USB-A 18W, 欧规插脚EU, 套装配快充线 1m Type-C to Lightning 或 Type-C to Type-C

1. 输入: AC100 – 240V, 50 / 60Hz, 0.5A.
2. 输出:
1 × Type-C – 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A, 15V / 2A, 20V / 1.5A – 30W max.
PPS: 3.3-16V / 2A.
1 × USB-A – 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A – 18W max.
总输出: Type-C + USB-A = 5V / 3A.
3. 欧规插脚EU.
4. 支持快速充电协议: for PD30W / PPS / QC3.0 / QC2.0 / FCP / AFC.
5. 材质: 阻燃PC + ABS.
6. 套装配快充线 1m Type-C to Lightning 或 Type-C to Type-C.
7. 尺寸: 83 × 46 × 36mm.
8. 重量: 单充电器重量 – 70g, 套装重量 – 94g.

单充电器

浩酷 c111a 利智双口充电器 pd30w qc3 eu 浩酷 c111a 利智双口充电器 pd30w qc3 eu 外壳 浩酷 c111a 利智双口充电器 pd30w qc3 eu 输出 浩酷 c111a 利智双口充电器 pd30w qc3 eu 欧规插脚 浩酷 c111a 利智双口充电器 pd30w qc3 eu 规格说明 浩酷 c111a 利智双口充电器 pd30w qc3 eu 包装

套装Type-C to Lightning 充电线

浩酷 c111a 利智双口充电器套装 pd30w qc3 eu tc ltn 浩酷 c111a 利智双口充电器套装 pd30w qc3 eu tc ltn 套装 浩酷 c111a 利智双口充电器套装 pd30w qc3 eu tc ltn 接头 浩酷 c111a 利智双口充电器套装 pd30w qc3 eu tc ltn 充电线 浩酷 c111a 利智双口充电器套装 pd30w qc3 eu tc ltn 线 浩酷 c111a 利智双口充电器套装 pd30w qc3 eu tc ltn 内饰 浩酷 c111a 利智双口充电器套装 pd30w qc3 eu tc ltn 充电 浩酷 c111a 利智双口充电器套装 pd30w qc3 eu tc ltn 包装

套装 Type-C to Type-C 充电线

浩酷 c111a 利智双口充电器套装 pd30w qc3 eu tc tc 浩酷 c111a 利智双口充电器套装 pd30w qc3 eu tc tc 套装 浩酷 c111a 利智双口充电器套装 pd30w qc3 eu tc tc 接头 浩酷 c111a 利智双口充电器套装 pd30w qc3 eu tc tc 充电线 浩酷 c111a 利智双口充电器套装 pd30w qc3 eu tc tc 线 浩酷 c111a 利智双口充电器套装 pd30w qc3 eu tc tc 内饰 浩酷 c111a 利智双口充电器套装 pd30w qc3 eu tc tc 充电 浩酷 c111a 利智双口充电器套装 pd30w qc3 eu tc tc 包装

相关产品
最近浏览的产品
滚动至顶部