TF转SD卡套 “HB22”

HB22 TF转SD卡套, 小卡转大卡, 带写保护开关.

SKU: N/A 类别:

HB22 TF转SD卡套, 小卡转大卡, 带写保护开关

1. 材质: ABS.
2. 尺寸: 32*24*2.1mm. 重量: 1.4g.
3. 适用TF卡尺寸: 15*11*1.0mm.
4. 传输速率: 根据TF卡本身速度.
5. 其他功能: 带写保护开关 (需对应设备或读卡器支持).
6. 小卡转大卡, 使用环境温度: 0~60℃.

浩酷 hb22 tf 转 sd 卡套浩酷 hb22 tf 转 sd 卡套 壳浩酷 hb22 tf 转 sd 卡套 插头浩酷 hb22 tf 转 sd 卡套 概述浩酷 hb22 tf 转 sd 卡套 迷你浩酷 hb22 tf 转 sd 卡套 贮存浩酷 hb22 tf 转 sd 卡套 内部浩酷 hb22 tf 转 sd 卡套 hub浩酷 hb22 tf 转 sd 卡套 包装

相关产品
最近浏览的产品
滚动至顶部