U83 Type-C 酷能硅胶充电数据线

U83 酷能硅胶充电数据线 USB to Type-C 1.2m 食品级硅胶 90度弯头设计.

SKU: N/A 类别:

U83 酷能硅胶充电数据线 USB to Type-C 1.2m 食品级硅胶 90度弯头设计

1. 线长1.2m, 重量26g.
2. 支持充电和数据传输, 最大电流约3.0A.
3. 食品级硅胶. 90度弯头设计.

浩酷 u83 酷能硅胶充电数据线 type c 接头 浩酷 u83 酷能硅胶充电数据线 type c 魔术贴 浩酷 u83 酷能硅胶充电数据线 type c 弯头 浩酷 u83 酷能硅胶充电数据线 type c 内部 浩酷 u83 酷能硅胶充电数据线 type c 数据 浩酷 u83 酷能硅胶充电数据线 type c 颜色 浩酷 u83 酷能硅胶充电数据线 type c 包装红色 浩酷 u83 酷能硅胶充电数据线 type c 包装黑色 浩酷 u83 酷能硅胶充电数据线 type c 包装

相关产品
最近浏览的产品
滚动至顶部