M61 佳音单耳通用带麦耳机

M61 佳音单耳通用带麦耳机 TPE高弹线配漆包线 1.2m 单耳带麦耳机 功能性单键操作.

SKU: N/A 类别:

M61 佳音单耳通用带麦耳机 TPE高弹线配漆包线 1.2m 单耳带麦耳机 功能性单键操作

1. 喇叭: 14mm, 32Ω±15%.
2. 音频插头: Ø3.5mm.
3. 耳机线: TPE高弹线配漆包线.
4. 线长: 1.2m, 重量: 12g.
5. 麦克风: 带麦控制器.
6. 线控: 功能性单键操作, 适配操控苹果和安卓系统.

浩酷 m61 佳音单耳通用带麦耳机 灵活 浩酷 m61 佳音单耳通用带麦耳机 aux 浩酷 m61 佳音单耳通用带麦耳机 线 浩酷 m61 佳音单耳通用带麦耳机 带麦控制器 浩酷 m61 佳音单耳通用带麦耳机 单耳 浩酷 m61 佳音单耳通用带麦耳机 手机 浩酷 m61 佳音单耳通用带麦耳机 女人 浩酷 m61 佳音单耳通用带麦耳机 内部 浩酷 m61 佳音单耳通用带麦耳机 颜色 浩酷 m61 佳音单耳通用带麦耳机 包装

相关产品
最近浏览的产品
滚动至顶部